el projecte es situa dins de l'àrea de creixement urbà al sud de la ciutat  i es configura a partir del reconeixement de la franja verda que fa de lligam entre l'edificació consolidada i la de nova creació

manté el caràcter de la via principal on disposa un edifici de planta baixa comercial i tres plantes d'habitatge, reforça el pas de vianants on situa les entrades de l'edifici de planta baixa i dues plantes destinades a habitatge, genera un pas obert on situa  l'accés al tercer edifici de baixa comercial i tres plantes d'habitatge, que relaciona la via principal i el verd del pas de vianants

la configuració general del conjunt que articula els espais públics, privats i comercials, reforça la idea de ciutat i respon a la demanda de tipus distints d'habitatges on l'edificació de lloguer queda situada entre l'espai verd públic i el pas obert, i les  edificacions de venda s'articulen entorn d'un espai verd que dona continuïtat al de la franja verda

la solució proposada contempla la configuració discreta de volums, l'equilibri d'obertures i macisos, la orientació i la ventilació natural, l'ús de materials de poca despesa energètica i cost baix d'explotació i sistemes d'estalvi energètic implantats de forma integrada

les solucions constructives, senzilles i convenients, incorporen elements per afavorir un bon comportament ambientalemplaçament: carrer francesc moragas I 1743o santa coloma de farners, la selva, girona  I  41°51'22.6"N 2°40'23.3"E

superfície construïda: 8.736,o9 m2

pressupost de l’obra: 6.o62.284 € pec sense iva

projecte: 2oo7 I obra: 2o1o-2o11

promotor: incasol, departament de territori i sostenibilitat , generalitat de catalunya

constructor: teyco

col·laboradors: roger molas, anna peralta, oscar fernàndez,

consultors: manel fernàndez, estructures I cot. lluís duart, instal·lacions I miquel milian, amidaments i pressupost I

anna bono, estudi de seguretat i salut

direcció d’obra: ramon valls, roger molas I direcció d’execució: esteve sitjà

infografia: joao adelino

fotografia: oscar fernàndez ©


obra selecionada 15 premis d’arquitectura de les comarques de girona 2o12

66 habitatges de hpo a santa coloma de farners

info < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

I catàleg I

I cat I cas I en I

 

valència 2oo 1.1 I o8o11 barcelona I t. 34.934 124 128  I arquitectura@ramonvalls.net