ramon valls

 1. titulat a l’escola tècnica superior d’arquitectura de barcelona l’any 1977, s'incorpora a l’estudi dels arquitectes josep benedito, jaume llobet i agustí mateos i en forma part fins l’any 1985.

 2. realitza cursos de doctorat a l’escola tècnica superior d’arquitectura de barcelona els cursos 1978-79, 1979-80 i 1991-92.

 3. en el període 1982-1993 desenvolupa la seva activitat professional al departament d’ensenyament de la generalitat de catalunya, amb contracte administratiu els anys 1982-84, com a interí els anys 1984-1986, i com a funcionari, en qualitat de cap de secció de projectes i cap de servei de projectes i construccions, en el període 1986-1993.

 4. ha estat director tècnic del programa d’implantació de la universitat pompeu fabra a l’àrea ciutadella de barcelona en el període 1993-2oo8.

 5. des de 1993 treballa com a arquitecte al seu estudi professional.

 6. actualment és membre d’AxA arquitectes per l’arquitectura, associació que vetlla per propiciar un marc adequat per al desenvolupament del treball professional i per la promoció i difusió de l’arquitectura com a bé cultural  i social.

 7. ha estat director a l’escola sert d’un curs de formació sobre arquitectura escolar el 2oo6 i sobre habitatge de protecció oficial el 2o1o.

 8. és professor de projectes arquitectònics de quart curs a l’escola tècnica superior d’arquitectura la salle de tarragona des de 2oo7 i professor del projecte final de carrera des de 2o11.

 9. ha assistit a jornades de formació docent organitzades per la universitat ramon llull, i a cursos de temàtica professional organitzats pel coac.

 10. ha estat membre del jurat del premi de la V biennal alejandro de la sota 2oo5 i del concurs d’idees del passeig del riu a amposta el 2oo4.

 11. en el període 1979-8o col·labora en el treball de catalogació d’edificis d’interès històric-artístic de les comarques del baix ebre i montsià per al ministeri de cultura.

 12. ha impartit diverses conferències sobre temes docents i sobre obra pròpia.

roger molas

 1. titulat a l’escola tècnica superior d’arquitectura de barcelona l’any 2ooo.

 2. ha treballat  a l’estudi com a becari  des de 1997 fins el 2ooo i com a col·laborador des de l’any 2ooo fins avui.

 3. és professor de geometria descriptiva a l’escola d’arquitectura de la salle de barcelona des de l’any 2ooo.

> >

I cat I cas I en I

valència 2oo 1.1 I o8o11 barcelona I t. 34.934 124 128  I arquitectura@ramonvalls.net