escrits i conferències

2o11        “Mixités Urbanes”. Campus de la Comunicació Poblenou. Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environement des

                Hautes de Seine. CAUE92,Vanves

2oo7        Xerrades Assut. Obres i Projectes recents. COAC Demarcació de l’Ebre. Tortosa

                Punts Cardinals. Ramon Valls. COAC Demarcació de Tarragona. Tarragona

2oo5        Curs d’Arquitectura Sanitària. El Projecte Executiu del CAP. Escola Sert COAC. Barcelona

2oo4        Cicle Arquitectura Catalana Vol 2. Ramon Valls Obra 1994_2oo4. COAC. Barcelona

1994        "Una muestra de Arquitectura Docente", capítol Generalitat de Catalunya. Catàleg Exposició, Casa de la UNESCO, Paris.

1982        Cuadernos de Pedagogía 86. El espacio escolar. La congiguración arquitectónica, A Mateos / Ramon Valls

198o        ICE.UB entorn escolar: problemàtica psicològica, educativa i de diseny. Elements en la configuració de l’espai escolar,

                Josep Benedito, Jaume Llobet, Agustí Mateos, Ramon Valls

                "GUIX", núm. 33-34, Barcelona C.E.E., St. Just Desvern, Escola IPSI Barcelona, J. Benedito, J. Llobet, A. Mateos, R. Valls

                L’Entorn Escolar: Problemàtica Psicològica Educativa i de Disseny. Elements en la configuració de l’espai escolar. ICE

monografies

2o11        22@ Barcelona 1o anys de renovació urbana. 7>o3>1o Universitat Pompeu Fabra a ca l’Aranyó. Ajuntament de Barcelona

2o1o        Arquitectures dels Equipaments públics a Catalunya 2ooo-2o1o. Casal de Gent Gran i OBF Ca N’Aurell a Terrassa I

                Edifici Judicial a El Prat de Llobregat I Institut Ernest Lluch a Cunit, Setembre

                Conarquitectura CA34. Arquitectura Docente. Campus de la Comunicación del Poblenou, distrito 22@, Universidad

                Pompeu Fabra. Barcelona, abril

2oo9        Catàleg de l’exposició a París “Arquitectura catalana 2oo4-2oo9. Retrat d’un temps”. B3 Edifici Universitat Pompeu Fabra

2oo7        ARQCAT 123. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya COAC

                Eurobib Projects o6 Scandinavian library Furniture. Biblioteca Marcel·lí Domingo. TORTOSA, Spain

2oo1        Educational Facilities. CEIP Sta. Creu de Calafell. Ed. Linksed. Barcelona.

1996        Arquitectura a Catalunya. L’era democràtica 1977-1996. CEE J. Sol, Habitatges Villa Olímpica       

1994        Diseño Interior 36. Col·legi Públic Wagner, Santa Coloma de Gramenet

                ON 154. Premis FAD 93. Col·legi públic Wagner


> >

valència 2oo 1.1 I o8o11 barcelona I t. 34.934 124 128  I arquitectura@ramonvalls.net