el celler cooperatiu va ser construït l’any 1919 per l’arquitecte cèsar martinell i brunet per encàrrec del sindicat agrícola de falset; va ser declarat bé cultural d’interès nacional bcin l’any 2002

és un edifici composat per dues naus articulades en T; la nau principal destinada a celler és d'estructura basilical amb una nau central major i dues laterals menors; la nau transversal és la destinada a l'elaboració; el sistema constructiu de totes dues és a base de murs de càrrega de fàbrica massissa i estructura de coberta amb elements de fusta; com és habitual en els cellers de martinell al fons de la sala de tines i transversalment a aquesta trobem la sala d'elaboració i la zona de recepció del raïm, accessible des de la part posterior, a un nivell superior respecte la sala de tines; a la zona de recepció hi trobem el dipòsit d'aigua per el rentat de les màquines, element singular exempt i enlairat per una enginyosa estructura de maons formada per dos arcs parabòlics creuats; la façana principal té composició medievalista, de caràcter singular, flanquejada per dues torres laterals amb acabat emmerletat, i presidida per una portalada amb dovelles de granit i un gran finestral emmarcat amb obra vista de maó

les actuacions es centren en la façana i la coberta de la nau d’elaboració i el dipòsit elevat d’aigua, i la resolució d’un accés al terrat de la nau de descàrrega; la solució constructiva utilitzada en la coberta permet dotar el celler de ventilació natural per afavorir la regeneració de l'aire interior i l'extracció dels bafs produïts pel procés d'elaboració del vi; es recuperen les llucanes de la nau d'elaboració i es dota l'interior de la llum necessària per tal de reduir substancialment la despesa energètica

emplaçament: miquel barceló 31 I 4373o falset, priorat, tarragona  I  41°08'32.2"N 0°49'04.4"E

superfície construïda: 557,39 m2

pressupost de l’obra: 248.946 € pec sense iva

projecte: 2o11 I obra: 2o12-2o13

projecte: ramon valls amb isabel pascual

promotor: cooperativa agrícola falset-marçà I programa cellers cooperatius I departament de cultura i obra social “la caixa”

constructor: construcciones morales-núñez sl

col·laboradors: sabrina calzolari, laia llucià, roger molas

consultors: carmela torró, estructura I cot. lluís duart, instal·lacions I joan josep piñol, amidaments, pressupost i estudi de seguretat

direcció d’obra: ramon valls, isabel pascualI direcció d’execució: sergi capdevila

fotografia: òscar fernàndez ©

obra finalista 21 edició premis bonaplata del patrimoni industrial tècnic i científic 2o13

obra finalista restauració IX biennal alejandro de la sota I mostra d’arquitectura de tarragona 2015

rehabilitació naus elaboració i descàrrega del celler cooperatiu  a falset

info < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L P S1 S2 O V >

I catàleg I

I cat I cas I en I

valència 2oo 1.1 I o8o11 barcelona I t. 34.934 124 128  I arquitectura@ramonvalls.net