l’escola se situa en un solar a les afores del casc urbà, desnivellat i estructurat amb dos bancals seguint el sistema del sector

el centre es configura com un gran contenidor, tancat a l’exterior i obert a l’interior a un conjunt de patis alternats enjardinats amb especies diferents i disposa de diverses possibilitats d’accés per facilitar l’organització funcional

la combinació d’espais construïts i espais buits conforma el centre, que, entès com un petit nucli urbà, s’estructura en una trama formada per passos interiors i exteriors en una ordenació tipològica d’estora i en la que destaquen tres elements de major altura que corresponen a tres espais docents de rellevància -la biblioteca, l’aula de música i l’aula de psicomotricitat-

els murs de formigó delimiten els diferents espais, caracteritzen el conjunt, disposen entre ells de tancaments envidrats que confereixen gran transparència espacial i a l’interior es recobreixen amb plafons de fusta i betonip protegint l’aïllament

la llum natural arriba als espais per dues bandes, a nivell del terra i a nivell del sostre

la disposició de la fusteria genera l’aparició de porxos que faciliten la protecció solar directa

els materials utilitzats mantenen els seu aspecte natural i tant sols s’utilitza el color per diferenciar els cossos de serveis

el desnivell del solar s’aprofita per disposar una cambra de servei d’instal·lacions
emplaçament: carrer joan nin, sn  I  4382o calafell, baix penedès, tarragona  I  41°11'46.1"N 1°34'00.8"E

superfície construïda: 3.634 m2  I  superfície urbanitzada 5.254 m2

pressupost de l’obra: 1.909.927,62 € pec sense iva

projecte: 1994-1995 I obra: 1996-1998

promotor: departament d’ensenyament, generalitat de catalunya

constructor: copisa

col·laboradors: estela camprubí, glòria piferrer

consultors: manuel arguijo, estructures I cot. lluís duart, instal·lacions I miquel milian barreda, amidaments i pressupost

direcció d’obra: ramon valls I direcció d’execució: miquel milian barreda

fotografia: lourdes jansana ©

maqueta: glòria piferrer                                                                                                                                                                       

obra seleccionada premis fad 1999 I  obra finalista II biennal alejandro de la sota 1999

info < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  L P S M  >

I catàleg I

I cat I cas I en I

c e i p  santa creu a calafell

valència 2oo 1.1 I o8o11 barcelona I t. 34.934 124 128  I arquitectura@ramonvalls.net