l’antiga església de sant Francesc, construïda entre l'any 1668 i 1673 és una edificació d'estil barroc popular i alberga unes pintures murals al sostre i al timpà de les capelles laterals de mitjans del segle XIX atribuïdes a manuel marquès i josep dolz

l’edifici és un volum rectangular i compacte amb coberta a dues aigües de teula àrab, amb nau central i petites capelles laterals

es tracta d’un centre obert d’assistència social destinat a infants, joves i les seves famílies, amb una tasca preventiva per evitar el deteriorament de les situacions de risc, donant suport, estimulant i potenciant l'estructuració, el desenvolupament de la persona, la socialització i l’adquisició d'aprenentatges bàsics

la rehabilitació es planteja: recuperar el volum interior de l’església, recuperar l’accés des de la façana oriental i el parc, formar un volum exempt dels elements que conformen la nau de l’església per ubicar el nou programa, recuperar l’androna existent a la façana sud per obrir-hi obertures, disposar les circulacions verticals dels  tres nivells generats dins del nou cos, mantenir el mur de la façana del carrer, disposant obertures de petita dimensió aprofitant les obertures actuals, reconstruir la coberta de teules mantenint la secció actual amb entrades de llum zenital en la trobada de les voltes creuades, recuperar les textures i acabats dels elements originals i tractar els nous de forma neutra i diferenciada dels originals, mantenir la volta i restaurar les pintures, recuperar els elements originals, recuperar el tractament de les façanes de l’edifici a base de morter de calç, disposar d’un sistema de terra radiant combinable amb calor i fred per reduir l’impacte de les instal·lacions, disposar la il·luminació interior valorant els elements arquitectònics i històrics


emplaçament: carrer pujada de sant blai 26-28 I 435oo tortosa, baix ebre, terres de l’ebre  I  40°48'41.8"N 0°31'21.8"E

superfície construïda: 583,4o m2

pressupost de l’obra: 869.565 € pec sense iva

projecte: 2oo9-2o1o I obra: 2o11-2o12 I obra aturada pendent d’acabament

promotor: gumtsa gestió urbanística municipal sa I ajuntament de tortosa

constructor: emcofa.sau

col·laboradors: roger molas, joao adelino, òscar fernàndez, emma llorca

consultors: manuel arguijo, estructures  I cot. lluís duart, instal·lacions I joan j. piñol, amidaments i pressupost I

jordi talarn, estudi seguretat i salut  I estudi proposta restauració: beatriz garcia, jacobo vidal

direcció d’obra: ramon valls I direcció d’execució: joan j. piñol

infografia: joao adelino                                                                                                                                                          

proposta de recuperació inclosa al pincat I obra inclosa al programa de la llei de barris de tortosa  

I catàleg I

I cat I cas I en I

info < 1 2 3 4 5 6 V L P S1 S2  M  >

centre assistèncial infantil adolescents i familia “sant francesc” a tortosa

valència 2oo 1.1 I o8o11 barcelona I t. 34.934 124 128  I arquitectura@ramonvalls.net