es tracta de la rehabilitació, a nivell estructural i d'adequació de la planta baixa com a consultori,  de l'antiga casa cardona, edifici de més de cent anys que constava de planta soterrani amb diversos trulls d'emmagatzematge de vi, planta baixa i dues plantes destinades a habitatge, i una planta golfes destinada a la conservació de productes del camp i d'estris

la proposta de disposar una paret esbiaixada resol les necessitats de situar un doble accés per al consultori i els habitatges, d'ubicar dues sales de consulta amb accessos propis i d'organitzar els espais de servei i la sala d'espera; un tancament de xapa d'acer oxidada integra les dues entrades i genera un cancell d'entrada al consultori per millorar les condicions d'arribada per una vorera molt estreta; la paret es tracta amb un aplacat de bedoll i la mateixa fusta s'utilitza per a les fusteries interiors; es recupera la ceràmica vidrada dels amics trulls; s'utilitzen divisions de vidre translúcid per facilitar la permeabilitat lumínica i la privacitat; les façanes disposen d'un sòcol de pedra d'ulldecona, estucat de calç planxat, baranes de balcons de fosa recuperades, fusteries d'alumini amb vidre amb càmera i proteccions de llistons de fusta de bolondo a la façana posterior


emplaçament: avinguda catalunya, 29  I  4373o falset, terra alta, tarragona  I  41°08'45.4"N 0°49'15.5"E

superfície construïda: 355,29 m2

pressupost de l’obra: 11o.18o € pec sense iva

projecte: 2oo1 I obra: 2oo2-2oo3

projecte: ramon valls amb bernat fernàndez i isabel pascual

promotor: enric polo

constructor: francisco morales_framor

col·laboradors: roger molas

consultors: manuel arguijo, estructures I cot. lluís duart, instal·lacions I joan j. piñol, amidaments, pressupost i estudi seguretat i salut

direcció d’obra: ramon valls  I  direcció d’execució: joan j. piñol

fotografia: adrià goula ©

consultori odontològic a falset

info < 1 2 3 4 5 L P S  >

I catàleg I

I cat I cas I en I

valència 2oo 1.1 I o8o11 barcelona I t. 34.934 124 128  I arquitectura@ramonvalls.net