info < 1 2 V >

ordenació

projectes 4t curs

professor: Ramon Valls

alumnes:

proposta 1 la  rambla

jordi adam + xavier eslava + jaume orteu +georgina rovira + irene villegas 

proposta 2  fluxos

xavier demattey + toni gaitan +sergi millan + david salvador

proposta 3  places

albert ferré + xavier gallego +leire marzo + rebeca paredes

proposta 4a  passejar

gabi callejón + pere gerard molero

proposta 4b peatonal

josé manuel fraile

residència i treball

residència estudiants

projectes 3r curs

professor: Xavier Romaní

alumnes:

Gerard Aroca, Aimar Assamà, Armand Baiges, David Caballero, Eloi Camacho, Julio Contreras, Maria Redondo, Maria Torres

Barbara Veciana

allotjament joves emprenedors i treball

projectes 4t curs

professor: Ramon Valls

alumnes:

centre de disseny i art tèxtil+allotjament 71 persones : jordi adam+georgina rovira

allotjament dotacional i treball: xavier eslava

1, 2, 3, ...box & hosterly: jaume orteu+irene villegas

habitatge+treball fluxos: xavier demattey+david salvador

vivenda i treball pintura I escultura I arquitectura:  toni gaitan+sergi millan

allotjament i treball al barri del carme: albert ferré+xavier gallego

meet point: leire marzo+rebeca paredes

allotjament i treball al “barri del carme”: gabi callejón+pere gerard molero

40 allotjaments per joves: josé manuel fraile

equipament

Conservatori Municipal de Dansa de Reus CMDR

projectes 4t curs

professor: Ramon Valls

alumnes:

lloc de la rambla: xavier gallego,leire marzo

lloc  de fluxos: jordi adam, xavier eslava, rebeca paredes, irene villegas

lloc de places + allotjament i treball al barri del carme: gabi callejón, xavier demattey, josé manuel fraile,

toni gaitan, pere gerard molero

lloc de places + meet point: georgina rovira, david salvador

lloc de peatonal + 40 allotjaments per joves: albert ferré, sergi millan,jaume orteu

etsals tarragona I exposición actuaciones en el barrio del carme en reus

valència 2oo 1.1 I o8o11 barcelona I t. 34.934 124 128  I arquitectura@ramonvalls.net