la proposta del nou edifici es recolza en les directrius del planejament aprovat, emplaça l'edifici de forma que permeabilitza els espais exteriors de la parcel·la judicial i l’espai lliure de caràcter públic al voltant del centre comercial

l´edifici es col·loca com a fons des de el carrer de santa bàrbara, precedit per una plaça que disposa d'una part plana a la base de l'edifici i adapta la resta de superfície a la rasant del carrer i es configura com una torre prismàtica, quina composició n'accentua la verticalitat; sota rasant la seva superfície s'exten fins el límit posterior de la parcel·la i fins al carrer santa barbara, ocupant tot el solar amb excepció de la banda enjardinada que emmarca l'actuació per el NW

l'espai urbà que s'allibera entre la torre i el carrer es converteix en una plaça cívica, que s'incorpora visualment al atri, vestíbul principal i indirectament als espais comuns de les sales de vistes; lateralment s'hi situa l'accés de vehicles paral·lel a la plaça fins que superat l'edifici s'inicia la rampa d'accés als soterranis situada a la cara posterior de l'edifici i integrada al volum

l’espai interior es caracteritza per la existència d'un atri interior que integra espacialment els nivells S1, P0, P1, P2 i P3 i s'obre a la nova plaça, al qual es confia l'articulació funcional i espacial de la part pública de l’edifici, a la vegada que li confereix el valor representatiu propi d'un equipament públic d’aquesta importància

l'edifici s'organitza amb la idea de dotar de màxima diafanitat a la planta per tal que permeti la màxima llibertat organitzativa dels locals i serveis; els nuclis de comunicació verticals i de serveis es disposen sobre els testers, destinant l’extrem SE a la circulació pública i l’extrem NW a la circulació privada. Les plantes són travessades per les circulacions públiques i privades, clarament separades, que adapten la seva posició a l'encaix dels diferents programesemplaçament: ventura gasol-santa bàrbara I o8912 badalona, maresme, barcelona

superfície construïda: 11.65o m2

concurs: 2o1o

proposta: ramon valls, josep benedito

promotor: gisa, departament de justícia, generalitat de catalunya

col·laboradors: roger molas, oscar fernàndez

consultors: manuel arguijo, estructures I cot. lluís duart, instal·lacions I miquel milian, pressupost

infografia: play-time        

concurs gisa 2o1o  

I catàleg I

I cat I cas I en I

edifici judicial a badalona

info < 1 2 3 4 L P P2 S  >

valència 2oo 1.1 I o8o11 barcelona I t. 34.934 124 128  I arquitectura@ramonvalls.net