la proposta es basa en els valors de compacitat, claredat estructural, facilitat constructiva, optimització de les superfícies, rigor en el compliment del programa, màxima atenció als circuits d’ús, flexibilitat i adaptabilitat d’usos, claredat formal, modulació, diafanitat, sostenibilitat i accessibilitat

disposa l’accés principal sobre la plaça cívica y un segon accés des de la zona lliure, confluint tots dos en el foier central de l’edifici que accentua les relacions entre les diferents parts del programa, tant en sentit vertical com a nivell de cada planta


emplaçament: carrer josé maría de pereda 97-1o3 I 393oo barrio de la immobiliaria, torrelavega, cantabria

superfície construïda: 3.891 m2

pressupost de l’obra: 4.544.oo1 € pec sense iva

concurs: 2o13

promotor: ayuntamiento de torrelavega

col·laboradors: roger molas, òscar fernàndez

consultors: manuel arguijo, estructures I cot. lluís duart, instal·lacions I miquel milian, pressupost I

infografia: òscar fernàndez     

concurs ajuntament de torrelavega 2o13  

I catàleg I

I cat I cas I en I

centre per a emprenedors a torrelavega

info < 1 2 3 4 L P S D  >

valència 2oo 1.1 I o8o11 barcelona I t. 34.934 124 128  I arquitectura@ramonvalls.net